SYGDOM – KRÆFT

Når man bliver ramt af alvorlig sygdom som fx kræft, eller nogen i ens nære familie bliver ramt, kan livet føles meget kaotisk. Mange mennesker der har prøvet dette beskriver, at hovedet er fuld af tanker og bekymringer omkring selve sygdommen, behandlingen, prognosen, familien og den arbejdesmæssig situation. Det er for de fleste mennesker en stor belastning og dermed en potentiel stressende situation at være i.

Jeg har i mere end 6 år arbejdet med mennesker i Kræftens Bekæmpelse, der har stået i sådanne eksistentielle kriser i livet. Det har givet mig stor erfaring med intense og eksistentielle samtaler. Ligeledes har jeg gennem årene opbygget et indgående kendskab til onkologien og de mange psykiske og sociale forholds betydning for den enkelte kræftpatients velbefindende, og for kvaliteten af kræftbehandlingen. Samtaler hos mig tager ofte afsæt i disse svære følelsesmæssig tilstande. Jeg ved fra mine samtaler med kræftpatienter og pårørende, hvordan følelser af uvished og afmagt samt bivirkninger af behandlingen kan påvirke den oplevede livskvalitet i forløbet, og jeg kan introducere dig til nogle konkrete værktøjer til at prøve at håndtere den svære livsituation med.

I tiden efter et krævende behandlingsforløb er det ikke ualmindeligt at opleve en række efterreaktioner, der kan være gode at få sat ord på og bearbejdet sammen med en professionel samtalepartner. Når behandlingen er færdig kan der ligeledes være behov for   samtaler om din rehabilitering, senfølger efter behandlingen og tilbagevende til arbejdsmarkedet.

 

 

 

Comments are closed.