PRIVATLIVSPOLITIK M.M.

Beskyttelse af dine data
EU-forordningen til beskyttelse af personlige oplysninger (GDPR), pålægger mig af hensyn til din sikkerhed, at indhente dit samtykke til behandling af dine persondata.
I den forbindelse vil jeg bede dig om at læse min ‘”Privatlivspolitik”, inden vi
mødes til den første samtale. Her vil jeg bede om dit samtykke til, at jeg kan behandle og
opbevare dine personlige oplysninger i overensstemmelse med den privatlivspolitik, jeg har beskrevet.
Læs her – Ulrik Schneider – Privatlivspolitik
Orientering om behandling af personoplysninger – privatlivspolitik
Her er nogle oplysninger, jeg skal give dig ifølge EU*s Persondatalov:
Jeg skriver journal. Det vil sige, at jeg skriver noter om fx dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.
Jeg kan modtage oplysninger om dig fra andre fx dit forsikringsselskab, hvis du gør brug af en sundhedsforsikring, eller din arbejdsplads, hvis du er henvist via en arbejdsgiver betalt forsikring, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig. Eller fra et psykolognetværk, der samarbejder med dit forsikringsselskab eller arbejdsplads.
Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig der har adgang til din journal.
Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.
Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.
Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.
Jeg sender oplysninger til betalere, hvis nogen (Sygesikringen, forsikringsselskab, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.
Jeg sender oplysninger til min revisor, så jeg kan få lavet årsregnskab. Min revisor har tavshedspligt.
Din journal bliver opbevaret i et arkivskab med lås, eller i et sikret journalsystem, der ligger hos en databehandler jeg har en aftale med. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år, i særlige tilfælde længere.
Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.
Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig hvis du vil vide mere.
Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Vi kan rette og slette i alt andet end journalen, hvis der er fejl.
Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.
Dataansvarlig:
Ulrik Schneider
Psykolog
CVR. 31 35 27 46
Bolbrovej 109 2960
Rungsted Kyst
TLF. 22121299
E-MAIL: us@ulrikschneider.dk 
LOVE OG REGLER:
Om journaler:
Autorisationslovens kapitel 6, og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).
Om samtykke til registrering af data:
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].
Om pligt til at underrette om fare
Sundhedsloven paragraf 41.
Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel:
Serviceloven paragraf 153.
Om at klage over min behandling af dine oplysninger:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk
Utilsigtede hændelser 
https://stps.dk/sundhedsfaglig/viola-viden-og-laering/utilsigtede-haendelser

Comments are closed.