PROFIL

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2007, og autoriseret af Psykolognævnet i 2010.

Gennem årene har jeg samlet erfaring med det psykologiske arbejde. Her følger en kort beskrivelse. I 2004 og 05 arbejdede jeg med psykologisk rådgivning i forhold til selvmordsproblematikker hos Livslinien i København.

I 2006 blev jeg tilknyttet Coaching Institut, hvor jeg efter min studietid arbejdede som erhvervspsykologisk konsulent med undervisning, lederudvikling og coaching. Foruden den praktiske erfaring inden for arbejds- og organisationspsykologien, har jeg beskæftiget mig med emnet teoretisk inden for den psykologiske videnskabsdiciplin, da jeg har skrevet  mit speciale om Professionalisering af Coaching – en undersøgelse af hvordan coaching kan professionaliseres til udvikling af ledere.  

I 2008 blev jeg selvstændig og jeg har lige siden arbejdet som klinisk psykolog i min private praksis. Jeg påtager mig mange varierende arbejdsopgaver eksempelvis  arbejder jeg med eksistentielle kriser, sorgreaktioner, kritisk sygdom, angst, depression og arbejdsrelateret stress, konflikter og udfordringer i det moderne og ofte grænseløse arbejdsliv.

Fra 2011 til 2018 har jeg arbejdet med kræftpatienter, pårørende og efterladte i Kræftens Bekæmpelse. Jeg har gennem årene erhvervet et solidt og indgående kendskab til de mange psykologiske reaktioner, psykiske og sociale forholds betydning for kræftpatienter og kræftramte familiers velbefindende. 

I 2018 blev jeg partner i Psykologcentret Trekanten i København, som er et af landets største psykologhuse, der tilbyder psykologfaglig bistand til både privatpersoner og virksomheder, til organisationer og offentlige instanser. Psykologcenteret Trekanten er specialiseret inden for en lang række psykologfaglige områder, herunder krisehjælp, individuel terapi, par-, gruppe- og familieterapi – samt inden for coaching, foredrag og undervisning.

Jeg efteruddanner mig løbende og inden for de områder jeg arbejder med. Du kan orientere dig yderligere om mine kvalifikationer og kompetencer på netværkssite LinkedIn.

Når du påbegynder samtaler hos mig bruger vi typisk de første par sessioner på at lære hinanden at kende. Helt konkret fortæller du om dig selv og din situation samt ønsker for behandlingen. På den baggrund laver vi sammen én eller flere målsætninger for dine samtaler. Dette gøre vi med afsæt i de rammer, der er til rådighed. Eksempelvis antallet af bevilliget samtaler.På baggrund af de indledende samtaler vurderer jeg, hvilken intervention og metode, der vil være mest hensigtsmæssig i forhold til dig som person,  dine ønsker og vores fælles målsætninger for behandlingen.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive til mig på us@ulrikschneider.dk. Bemærk at jeg ikke har overenskomst med den Offentlige Sygesikring, såfremt du har henvisning fra egen læge, kan du hente mere information inde på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside. www.dp.dk

Comments are closed.