STRESSBEHANDLING

Hvad er stress? Har jeg stress? Hvilke symptomer er stress symptomer? Hvordan slipper jeg af med min stress? Kan jeg arbejde, mens jeg har stress? 

Der kan være mange forskellige symptomer på stress, man behøver ikke nødvendigvis have dem alle. 

Et par eksempler er:

  • Problemer med at koncentrationen og hukommelsen
  • Problemer med at søvnen og energiniveauet
  • Problemer med fordøjelsen, og andre fysiske symptomer fx spændinger og hovedpine
  • Problemer med irritation og grådlabilitet
  • Problemer med at være social med familie, venner og kollegaer

Ovenstående er nogle eksempler på problemer og symptomer, jeg ofte hører om, når jeg får henvendelse fra klienter, der ønsker behandling for stress. Kan du genkende nogle af disse problemer?

Lidt forenklet kan man sige, at stress fx opstår når krav og ressoucer ikke passer sammen. For de fleste mennesker vil det være naturligt at løse udfordringerne ved at løbe stærkere, arbejde mere eller blot forsøge at udholde at være i udfordringerne. Hvis stressen holder på over en længere periode, begynder kroppen og psyken at reagere, og der kommer symptomer på belastning. Hvis ikke der bliver taget action på at finde holdbare løsninger på disse stressbelastninger, vil der stille og roligt komme flere og flere symptomer af psykisk, fysisk og adfærdsmæssig karakter, typisk i en sammenblanding.

Hjælpen afhænger af, hvor i forløbet du er? Og skal derfor tilrettelægges individuelt. Jeg har solid erfaring med dette arbejde og de mange faser, der ligger i behandlingen af stress. Det indbefatter elementer som rådgivning, psyko-edukation (undervisning om psyken og sårbarhed), identificering af særlige udfordringer i omgivelserne og evt. i dig som person, opstilling af målsætninger for behandlingen, hjælp til at understøtte utålmodighed, konkret arbejde med identificerede vanskeligheder og rådgivning i forhold til tilbagevendelse til arbejdsmarkedet igen, samt opfølgende samtaler om, hvordan det går med at benytte de nye strategier for at håndtere stress fremadrettet.

I dette arbejde inddrager jeg ud over vores samtaler også åndedrætsøvelser og mindfulness-meditation som vigtige værktøjer til at hjælpe dig til at få mere ro i kroppen.

 

 

 

 

Comments are closed.